VBW 2015: DE BOUWPLAATS

 
"Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles!"

De VBW heeft dit jaar als thema ‘De Bouwplaats’. De dagthema’s zijn mensen uit de bouwwereld, bouwvakkers. 

 

  • Maandag: de architect. Zoals een architect een huis bedenkt, zo heeft God ons bedacht. God is de Maker van ons leven. 

  • Dinsdag: de elektricien. Zoals een elektricien contact aanlegt in huis, zodat alle apparaten en lampen gaan werken, zo zoekt God contact met ons. God is betrokken op ons leven.

  • Donderdag: de schilder. Zoals een schilder een huis mooi maakt, zo wil God ons leven mooi maken. God weet het beste hoe ons leven mooi wordt.

  • Vrijdag: de timmerman. Zoals een timmerman kapotte dingen repareert, zo wil God dingen uit ons leven die stuk zijn, weer heel maken. God alleen kan foute en verkeerde dingen weer maken.

 

De handelingen die de bouwvakkers verrichten, herinneren ons aan een aspect van de relatie die God met ons mensen wil hebben. Zoals bouwvakkers aan een huis bouwen, zou bouwt God aan ons leven. Hij is onze maker (maandag), Hij wil contact met ons (dinsdag), Hij leert ons leven vanuit Zijn (liefdes)gebod (donderdag) en Hij schenkt vergeving en genezing (vrijdag).

 

Het is ons gebed en verlangen om de kinderen te laten ontdekken dat God de Maker is van hun leven hen wil helpen en leiden op hun levensweg.