top of page

OVER DE VBW

De Vakantie Bijbel Week, kortweg VBW, is een feestweek in de eerste week van de zomervakantie. Deze wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Door het vertellen van een bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen en (buiten)spelletjes worden kinderen door Christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

 

Doel van de VBW

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden. De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. 

 

Voor wie is de VBW bedoeld?

De VBW is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die Jezus nog niet kennen. Door de VBW proberen we deze kinderen op het spoor van Hem en Zijn gemeente te zetten.

We realiseren ons dat er kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor wie de VBW ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt! Als je meewerkt aan een VBW moet je beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er maar vier of vijf tussen al die tientallen kinderen die komen. Wanneer deze kinderen zich aangesproken voelen, zal het de andere (kerkelijke) kinderen vast en zeker ook zo vergaan. Dat heeft de praktijk bewezen.

 

Natuurlijk zijn ook de kinderen welkom, die gewend zijn om naar de kerk te gaan, of die er af en toe wel eens komen.
GELOVIG OF NIET: IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

 

Wie organiseert de VBW?
De VBW wordt georganiseerd vanuit de hervormde wijkgemeente "Dam". De medewerkers van de VBW komen uit diverse kerkelijke gemeenten. De stuurgroep begint elk jaar in januari met de voorbereidingen voor de nieuwe VBW. Zij benaderen medewerkers en gaan aan de slag om de programma's te verzinnen, de werkstukken voor te bereiden, de posters en folders te maken en rond te delen en alle andere dingen te doen, die bij zo'n organisatie komen kijken.

 

VBW1.png
bottom of page