top of page

VBW 2023

Het thema van VBW 2023 is:

Tel maar mee!

 

Als we alles bij elkaar optellen (Tel maar mee!) wat er in de Bijbel over God geschreven staat, dan ontdek je steeds meer over Wie Hij is. God wil een relatie met mensen. De Bijbel laat zien hoe Hij dat doet. De Bijbel leert ons dat God trouw is en dat Hij ook te vertrouwen is. Hij is Dezelfde God als de God van de Bijbel; Hij verandert niet. 

Voor God tel je niet ‘een beetje’ mee, maar he- lemaal! Hij wil jou graag leren kennen. Nu leer je iemand het beste kennen door de dingen die hij doet en zegt. Als je iemand leert kennen, ontdek je iemands karaktereigenschappen.

‘Tel maar mee’ met wat God doet en zegt in de Bijbel en je zult Hem meer en meer leren kennen. Door de Bijbel te lezen en goed te luisteren naar de verhalen over God leer je ook de karaktereigenschappen van God kennen. We leren dat Hij vol liefde is, maar ook rechtvaardig. We ont- dekken dat Hij trouw is en dat Hij doet wat Hij belooft. We ervaren dat we op God mogen re- kenen, omdat we voor Hem meetellen. In Jezus komt God heel dicht bij ons. Jezus heeft ons als de Mensenzoon met God verzoend. Zijn Geest wil wonen in onze harten. Als je in Jezus gelooft, mag je bij God horen, door Zijn genade alleen.

Luister hieronder het themalied! 

bottom of page