top of page

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten ook verenigingen en stichtingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe privacywet.

Persoonsgegevens

 

Wij zijn verplicht om betrokkenen van de VBW te laten weten waarom en hoe we jullie persoonsgegevens bewaren. De verkregen persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor jullie de gegevens beschikbaar hebben gesteld. Dit is voor de medewerkers om jullie te informeren over de VBW, wat kunnen jullie verwachten en wat verwachten wij van jullie. Voor de kinderen/ouders is dit voor noodgevallen, zo kunnen we altijd het ‘thuisfront’ bereiken. Wij gebruiken jullie gegevens uitsluitend voor de VBW en niet voor andere doeleinden. Wij hebben de gegevens van de kinderen/ouders opgeslagen in een beveiligd systeem, alleen toegankelijk voor een beperkt aantal huidige medewerkers van de VBW.

Omdat wij verplicht zijn om toestemming te krijgen voor de registratie van deze gegevens melden wij dit op onze website en via onze Facebook-pagina. Daarnaast is deze informatie ook beschikbaar bij de inschrijftafels tijdens de VBW.

Wij willen jullie er op deze manier voor aanvang van de VBW op wijzen op welke manier wij jullie persoonsgegevens gebruiken en registreren. Mocht je nadrukkelijk niet willen dat deze gegevens bewaard worden, dan kun je dit ter plekke aangeven of ons een email sturen (vbwalblasserdam@gmail.com).

 

(Foto)beelden

Tijdens de VBW wordt er door de VBW zelf een aantal foto’s gemaakt. Deze komen op de website, Facebook-pagina en worden mogelijk ingezet als PR voor volgende VBW jaren. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder toestemming van de ouders of voogd geen herkenbare beelden online geplaatst mogen worden. Omdat een registratie van alle ouders of voogden met kinderen niet haalbaar is voor ons, melden wij op onze website en Facebook-pagina dat de mogelijkheid bestaat dat er kinderen gefotografeerd of gefilmd kunnen worden . Wanneer jullie dit nadrukkelijk niet willen, kan dit vooraf bij de inschrijftafels of per email aan ons kenbaar worden gemaakt. Wij doen ons uiterste best hier rekening mee te houden. We noteren dit als opmerking bij de persoonsgegevens van het kind/de kinderen en maken een kleine notitie op het naamkaartje. Mocht er onverhoopt toch nog iets geplaatst zijn, kan er ten alle tijden contact met ons worden opgenomen.

Wanneer geen toestemming is gegeven, adviseren wij om dit ook zelf met het kind/de kinderen te bespreken.

Uiteraard gaan wij respectvol om met de gemaakte beelden en hopen jullie op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

NB: Dit document is met de grootste zorg samengesteld om te voldoen aan de AVG. Wij zijn geen jurist en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als er onvolkomenheden in het document staan.

NB: Wij hebben geen invloed en verantwoordelijkheid op foto’s die gemaakt en gepubliceerd worden door mensen van buiten de VBW (bijv. pers).

bottom of page